Inspirerend Noord Oost Friesland

Contact

Dirk Osinga (voorzitter)

de Zwaan 37

9101 XC Dokkum

0519 - 29 63 13

Tjeerd Jorna (penningmeester)

Sjollemastrijtte 2

9104 HM Damwoude

0511 - 42 30 70

W.L. Harms

Westerisse 2

9101 AR Dokkum

0519 - 29 23 61

Egge Lalkens

Zuiderbolwerk 95

9101 NX Dokkum

0519 - 29 39 02

Adviseurs:

Paul Verheijen

Hoogstraat 25

9101 LH Dokkum

0519 - 29 24 76

Lammert de Hoop

Kruidakker 3

9148 BD Hiaure

0519 -22 39 96

R. Terpstra

Nieuwe Buren 111

8911EZ Leeuwarden

058 - 29 25 67 6

Peter Sauermann

Parksterbolwerk 5

9101 JX Dokkum

06 - 14 14 22 05

info@bezinningstoerismefriesland.nl