Inspirerend Noord Oost Friesland

 

In ontwikkeling:  Pelgrimsroute Bonifatius Kloosterpad

 

De lange afstand wandelroute Bonifatius Kloosterpad is sinds 2018 in ontwikkeling en wordt in de zomer van 2019 digitaal voor wandelaars gepubliceerd. In druk verschijnt de uitgebreide bijbehorende wandelgids met foldermateriaal in het najaar. Opdrachtgevers zijn Toeristisch Netwerk Friese Wouden, Stichting Inspirerend NO Fryslân en de Bonifatiuskapel Dokkum i.s.m. met negen Friese gemeenten: van Schiermonnikoog tot noordoost- en zuidoost-Fryslân.

Kloosters

Het pad verbindt vroegere kloosterlocaties en bijbehorende verhalen op een route met heel afwisselend streeklandschap en natuur: van de wadden tot de Friese wouden en de prachtige beekdalen. Middeleeuwse monniken legden tot 1580 (Reformatie) de basis voor dit Friese landschap. Behalve het eiland Schiermonnikoog en tal van kleine dorpen doet het kloosterpad ook grotere plaatsen aan, zoals Dokkum, Burgum, Drachten, Bakkeveen, Beetsterzwaag, Oldeberkoop, Heerenveen en Wolvega. Pakkende kloosterverhalen die bij de reportages en de routebeschrijving horen, vertellen over de oorsprong van het landschap. Dokkum en de Bonifatiuskapel fungeren als oudste, nog levende, pelgrimsdestinatie in het noorden.

 

Wandelrondjes

Verbonden met de in etappen opgedeelde noord-zuid route zijn plaatselijke vertakkingen. Via lokale wandelrondjes van ca. 20 km worden alle kloosterlocaties bezocht, interessant ook voor de verblijfsrecreant in een regio. Lokale wandelrondjes zijn bij Anjum, Dokkum, Burgum, Buitenpost, Beetsterzwaag, Oosterwolde, Heerenveen en Wolvega. De fascinerende verhalen doen recht aan de eigen identiteit van de regio. Wandelaars ervaren de rijkdom van het landschap en de gevarieerde natuur. Als onderlegger dienen de wandelknooppunten, het netwerk wordt dankzij routes als Bonifatius Kloosterpad geladen met een nieuwe beleving.

 

ATTENTIE:

Geïnteresseerde toeristische ondernemers langs de route, zoals verblijfaccommodaties en bezienswaardigheden evenals refugio's in kerken, kunnen vermeld worden op de route. U moet dan met de muis de tekst Routekaart Kloosterpad in Google Maps links boven de kaart aanklikken. Geïnteresseerden kunnen met een korte tekst in de routegids en op de kaart worden vermeld. Een advertorial kost eenmalig 75 euro, daarvoor krijgt u niet alleen een vermelding in de digitale en gedrukte routebeschrijving, maar ook een presentexemplaar van wandelboek en routegids (winkelwaarde 20 euro) en een uitnodiging voor de feestelijke presentatie dit najaar.

 

Het Bonifatius Kloosterpad is inmiddels op hoofdlijnen in kaart gebracht en beschreven, maar aan de details wordt nog gewerkt. De definitieve digitale routebeschrijving met beknopte verhalen verschijnt in juli. Interesse? Meldt u zich bij de route ontwikkelaars Fokko Bosker of Lammert de Hoop. Contact: 06 - 19882286. Mail: f.bosker@planet.nl  

Inspirerend Noord Oost Friesland 2019