Inspirerend Noord Oost Friesland

Inspirerend Noord Oost Friesland

Wandelpaden

Een landschap van de mens voor de mens

 

Noordoost Friesland is erg trots op zijn cultureel erfgoed en wij willen het graag met u delen. Lopend, fietsend of met de auto kunt u terecht op wegen van waarde.

Wij nemen u mee op verschillende tochten, die vaak echter wel in elkaars verlengde liggen. We bezoeken zowel de stad Dokkum als de omliggende regio, maar belangrijker is nog dat alle vier hetzelfde onderwerp hebben: de kerstening en de cultuurhistorische ontwikkeling van Noordoost Friesland tot in de 20ste eeuw. Toen hervatte Titus Brandsma de bedevaarten naar Dokkum (1924).

 

Historie, cultuur, religie. Rust en ruimte.

Noordoost Friesland, een gebied dat al deze kwaliteiten van oudsher in zich verenigt.

Romaanse kerkenroute door Noordoost Friesland

 

Het pionierswerk van Bonifatius had in de eeuwen daarna tot gevolg dat overal kerken verrezen, zichtbare uitdrukking van de kerstening. In het gebied rond Dokkum zijn veel van de vroegere kerken bewaard gebleven. Zij werden in Romaanse of (wat later) in Romano-gothische stijl gebouwd. Voor autorijders en fietsers is een beperkt aantal kerken rondom Dokkum geselecteerd, die samen een Romaanse kerkenroute vormen. De route toont niet alleen een religieuze en culturele geschiedenis van vele eeuwen, maar voert u ook door het weidse landschap van de kleistreek boven Dokkum en het knusse coulissenlandschap van de woudstreek ten zuiden daarvan.

 

Download

Dokkum - Holwerd

 

Ontdek het oude Friese terpengebied. Een gebied met een boeiende geschiedenis. Land van FranĢ¤ois Haverschmidt en Ids Wiersma. Van kerkepaden, schoolpaden en oude boerderijen. Van akkers, weiden en bijzondere verhalen.

 

Deze historische route leidt u door het Friese terpenlandschap dat dateert van voor onze jaartelling. Uit archeologische vondsten blijkt dat delen van deze streek omstreeks 200 voor Christus werden bewoond. Sommige terpen, zoals die van Foudgum, Brantgum en Waaxens ontstonden op een door de zee opgeworpen zandrug. Andere nederzettingen werden op hoger gelegen, opgeslibde delen van het landschap gebouwd. Ze groeiden later door de opeenhoping van mest en afval uit tot behoorlijke woonheuvels die bescherming boden bij hoog water. Pas vanaf de tiende eeuw werden de terpen in deze streek door dijken verbonden. Door afgravingen van de vruchtbare terpaarde zijn veel terpen verloren gegaan.

De route Dokkum ‰„ć Holwerd voert u door een typisch agrarisch landschap met oude boerderijen en verschillende soorten terpen. Een streek waar tal van bekende landgenoten hun voetsporen achterlieten. Wat te denken van FranĢ¤ois Haversmidt (1835 ‰„ć 1894), beter bekend als de treurdichter Piet Paaltjes, die voorganger was in Foudgum. In het nabijgelegen Brantgum is de bekende Friese kunstenaar Ids Wiersma geboren en getogen. En Dokkum is voor eeuwig verbonden met de naam van Bonifatius, de missionaris die hier in 754 werd vermoord.

 

Prettige wandeling!           Download

Aalzum

 

Bonifatiusroute door Dokkum

 

Deze Wandeltocht ‰„žin het voetspoor van Bonifatius‰„’ voert u langs alle aan Bonifatius verwante plekken in de stad en geeft u tegelijk een indruk van de rijke Dockumer historie. De Bonifatiusroute is de afgelopen jaren ook opgewaarderd met het plaatsen van verschillende kunstwerken, artistieke markeringen op de route, het inrichten van een stiltetuin, het realiseren van een informatiecentrum, de restauratie van een vroegere werf, vernieuwing van permanente exposities over Bonifatius en nog meer.        Download

Inspirerend Noord Oost Friesland 2019